Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 453/QĐ-TTg phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định 452/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011 đối với bà Ngô Thị Thanh Hằng, để nhận nhiệm vụ mới.